Warning: Parameter 2 to qtranxf_postsFilter() expected to be a reference, value given in /customers/0/2/4/tifp.dk/httpd.www/wp-includes/class-wp-hook.php on line 286 Baggrund – tifp.dk

Baggrund

Erhvervsdrivende fonde er fonde, der ejer erhvervsvirksomheder eller driver erhverv. En fond er en selvstændig juridisk person, der ikke har ejere eller medlemmer. Den ledes af en bestyrelse og eventuelt en direktion ud fra et sæt vedtægter. Fonde har et almennyttigt formål, som enten kan udmønte sig i erhvervsvirksomhed eller velgørenhed (eks. uddelinger).  Velgørende private fonde findes i næsten alle lande og spiller bl.a. en betydelig rolle i USA og Storbritannien. Erhvervsdrivende fonde kendes fra Holland, Tyskland og de nordiske lande, men har særlig stor betydning i Danmark, hvor de fondsejede virksomheder beskæftiger mere end 300.000 ansatte (Hansmann og Thomsen, 2010) sammenlignet med en indenlandsk privat beskæftigelse på godt 1.500.000. Særligt blandt de allerstørste virksomheder spiller de fondsejede virksomheder en væsentlig rolle. De tegner sig således for 60% af C20 indekset.

Projektstøtte

Projektet støttes af Copenhagen Business School med bistand fra  LEO Fondet (1 mill. kr.), Rambøll Fonden (1 mill. kr.), Novo Nordisk Fonden (2 mill. kr.) , Lundbeck Fonden (1 mill. kr.), Lauritzen Fonden (0,8 mill. kr.), COWI Fonden (0,3 mill. kr.), Augustinus Fonden (1 mill. kr.), Carlsbergfondet (0,8 mill. kr.)  og Knud Højgaards Fond (0,5 mill. kr.).

Projektets forskere har fuld publikationsfrihed. Støttegiverne har ikke indflydelse på projektets udførelse, forskningsresultater eller offentliggørelse heraf.  På denne hjemmeside informeres offentligheden om projektets resultater, seminarer og publikationer (se bevillingsskrivelse).

EN: Industrial foundations are foundations that own companies or run businesses. A foundation is a separate legal person who does not have owners or members. It is managed by a board and possibly a chief executive under a  charter written  by the founder. Foundations have a non-profit purpose, which may either consist in running a business  and/or a charity (typically both). Charitable private foundations are found in almost all countries and play a significant role in the U.S. and Britain. Industrial foundations is known from Holland, Germany and the Nordic countries, but are particularly important in Denmark, where the foundation-owned companies employ more than 300,000 employees (Hansmann and Thomsen, 2010) compared with a domestic private employment at approx 1,500,000. They play a particularly important role among the very largest firms, for example they account for 60% of the main Danish stock index C20.

Project Support

The project is supported by the Copenhagen Business School with support from the LEO Foundation (1 mill. kr), the Ramboll Foundation (1 mill. Kr), the Novo Nordisk Foundation (2 mill. Million), the Lundbeck Foundation (1 mill. Kr), the Lauritzen Foundation (0.8 mill. kr), the COWI Foundation (0.3 mill. kr), the Augustinus Foundation (1 mill. kr), the Carlsberg Foundation (0.8 mill. kr) and Knud Højgaard’s Foundation (0 , 5 mill. kr).

The researchers associated with the project are free to research and publish as they want. The sponsors have no influence on  research design, research or publication thereof. Research results etc. will be published on this home page and made available to the public.