Organisering

Projektleder

[hr_dotted]

[one_fourth]

[/one_fourth]

[half_last]

Steen Thomsen

Professor, Center for Corporate Governance

e-mail: st.ccg@cbs.dk
Mobile: +45 3815 2590

[/half_last]

[hr_dotted]

Ekspertpanel

[hr_dotted]

[one_fourth] 

[/one_fourth]

[half_last]

Guenter Franke

Professor, University of Konstanz

[/half_last]

[hr_dotted]

[one_fourth]

[/one_fourth]

[half_last]

Henry Hansmann

Professor, Yale Law School

[/half_last]

[hr_dotted]

[one_fourth]

[/one_fourth]

[half_last]

Niels Christian Nielsen

Professor, CBS

[/half_last]

[hr_dotted]

Tilknyttet forskerteam fra Center for Corporate Governance, CBS

[hr_dotted]

[one_fourth]

[/one_fourth]

[half_last]

Niels Westergaard Nielsen

Professor, CBS

[/half_last]

[hr_dotted]

[one_fourth]

[/one_fourth]

[half_last]

Christa Damgaard Børsting

Ph.D. Studerende, CBS

[/half_last]

[hr_dotted]

[one_fourth]

[/one_fourth]

[half_last]

Johan Kuhn

Post Doc, CBS

[/half_last]

[hr_dotted]

Team historie

[hr_dotted]

[one_fourth]

[/one_fourth]

[half_last]

Hans Christian Johansen

Professor, emeritus, Syddansk Universitet

[/half_last]

[hr_dotted]

Team fondsret

[hr_dotted]

[one_fourth]

[/one_fourth]

[half_last]

Rasmus Feldthusen

Professor , Københavns Universitet

[/half_last]

[hr_dotted]

[one_fourth]

[/one_fourth]

[half_last]

Erik Werlauff

Professor, Aalborg Universitet

[/half_last]

[hr_dotted]

[one_fourth]

[/one_fourth]

[half_last]

Martin Poulsen

PhD-studerende, Aalborg Universitet

[/half_last]

[hr_dotted]

Team fondsbeskatning

[hr_dotted]

[one_fourth]

[/one_fourth]

[half_last]

Susanne Nørgaard

Partner,  PWC

[/half_last]

[hr_dotted]

[one_fourth]

[/one_fourth]

[half_last]

Peter Loft

Adjungeret Professor,

[/half_last]

[hr_dotted]

[one_fourth]

[/one_fourth]

[half_last]

Søren Bo Nielsen

Professor,  CBS

[/half_last]

[hr_dotted]

Studenter

Peter Faxøe