tifp.dk

Center for Corporate Governance

Phone: +45 3815 2515

Mail: ccg@cbs.dk

Projektleder

Steen Thomsen

Professor, Center for Corporate Governance

e-mail: st.int@cbs.dk
Mobile: +45 3815 2590

Ekspertpanel

 

Guenter Franke

Professor, University of Konstanz

Henry Hansmann

Professor, Yale Law School

Niels Christian Nielsen

Professor, CBS

Tilknyttet forskerteam fra Center for Corporate Governance, CBS

Niels Westergaard Nielsen

Professor, CBS

Christa Damgaard Børsting

Ph.D. Studerende, CBS

Johan Kuhn

Post Doc, CBS

Team historie

Hans Christian Johansen

Professor, emeritus, Syddansk Universitet

Team fondsret

Rasmus Feldthusen

Professor , Københavns Universitet

Erik Werlauff

Professor, Aalborg Universitet

Martin Poulsen

PhD-studerende, Aalborg Universitet

Team fondsbeskatning

Susanne Nørgaard

Partner,  PWC

Peter Loft

Adjungeret Professor,

Søren Bo Nielsen

Professor,  CBS

Studenter

Peter Faxøe